Informatieverwerking

Informatieverwerking is er in verschillende vormen. Echter, we hoeven niet alle vormen aan te leren. Sommige vormen van informatieverwerking gaan namelijk geheel vanzelf. Stel dat je op de kermis loopt en er komt ineens een lekkere geur voorbij, dan wordt dit omgezet in informatie. Je bedenkt je dat je vlakbij de oliebollenkraam loopt. Je weet dus als vanzelf dat de geur hoort bij oliebollen en je weet dat een kermis een oliebollenkraam heeft. Dit is een vorm van informatieverwerking, namelijk abstracte informatieverwerking. Dit is het verwerken van informatie die wij binnenkrijgen door onze zintuigen te gebruiken. Op scholen hebben we het meest te maken met tekstuele informatieverwerking.

 

Tekstuele informatieverwerking

In het onderwijs hebben we verreweg het meest te maken met tekstuele informatieverwerking. Dit wil zeggen dat we informatie uit tekst moeten verzamelen en verwerken. Dit hoeven geen volledige teksten te zijn, zoals verhalen uit de geschiedenis, maar het kunnen ook korte tekstjes zijn, zoals de tekst die je uitlegt wat je moet doen bij een bepaalde opdracht. Ieder stuk tekst heeft een boodschap en deze informatie moet gevonden en verwerkt worden.

Informatieverwerking Ajodakt
Misschien herken je de oude boekjes nog wel van vroeger? Informatieverwerking werd toen als zelfstandig werken opgegeven…

 

Informatieverwerking bestaat niet meer

Informatieverwerking als onderwerp bestaat niet meer. In het verleden was de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs samengesteld uit vier onderdelen, namelijk Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie en Informatieverwerking. Deze laatste is recentelijk vervangen door Studievaardigheden. Studievaardigheden draait nog altijd om het verwerken van informatie, maar dan in een bredere zin. Hieronder vallen bijvoorbeeld kaartlezen, het verklaren van tabellen, schema’s en grafieken, het begrijpen van tekststukken en het verzamelen van informatie uit teksten. Uiteindelijk draait het nog steeds om informatieverwerking, maar het wordt niet meer zo genoemd.

 

Cognitie en perceptie

Informatieverwerking kan in twee hoofdcategorieën worden ingedeeld, namelijk cognitief en perceptief. Bij cognitie gaat het om het leggen van verbindingen tussen informatie die al is verwerkt en informatie die nieuw binnenkomt. Het gaat om het aanmaken van nieuwe kennis die in de toekomst bruikbaar is en daarnaast om het gebruiken van opgeslagen kennis. Bij perceptie draait het om informatie omzetten waarbij de zintuigen een rol spelen. Het gaat om het omzetten van informatie die zich buiten het lichaam bevindt naar informatie die zich binnen het lichaam bevindt. We hebben het dan over bijvoorbeeld horen, ruiken en proeven. Perceptieve informatieverwerking gaat dan ook onbewust. Er komt een geur voorbij en in het lichaam zetten we deze geur om in informatie. Deze informatie geeft aan wat we ruiken en waar de geur vandaan komt, bijvoorbeeld.

Informatieverwerking Ajodakt groep 7
Informatieverwerking van Ajodakt in groep 7. Het zag er niet uit!

 

Informatieverwerking en het IQ

In de welbekende intelligentietests wordt veel aandacht besteed aan informatieverwerking. Hierbij worden verschillende takken van informatieverwerking aangesproken, zoals auditieve informatieverwerking, visuele informatieverwerking en sociale informatieverwerking. Uiteindelijk draait het erom hoe de informatie wordt geïnterpreteerd en hoe deze vervolgens in de hersenen worden verwerkt. Informatieverwerking kan op meerdere manieren worden geoefend. Hier wordt op basisscholen al veel aandacht aan besteed binnen het vak studievaardigheden. Zo worden de leerlingen goed voorbereid op de Cito Eindtoets en op de manier van studeren in het voortgezet onderwijs. Dit helpt om gemakkelijker te leren en studeren door informatie efficiënt te verwerken.

Blits speelt in op informatieverwerking
Als enige methode speelt Blits nog in op het aanroepen van informatieverwerking door verbinding te leggen tussen informatieverwerking, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *