De invloed van een Eindtoets oefenboek

In april wordt elk jaar de Eindtoets afgenomen. De score van de Eindtoets volgt doorgaans in de maanden daarop, meestal in mei of juni. Op zich heeft de Eindtoets geen negatieve invloed meer op de prestaties van leerlingen. Dat betekent dat een score niet leidend meer is voor het type vervolgonderwijs. Maar een hogere score op de Eindtoets kan wel weer leiden tot een heroverweging van het eerder afgegeven schooladvies. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat veel ouders er toch voor kiezen om de Eindtoets van groep 8 te gaan oefenen. Een hogere toetsscore kan leiden tot een hoger niveau vervolgonderwijs. Zeker wanneer er al twijfel was, kan dit advies doorslaggevend zijn.

 

Eindtoetsen primair onderwijs

Sinds er in 2015 door de overheid is besloten dat een Eindtoets in het primair onderwijs verplicht wordt gesteld, zijn er meerdere aanbieders van Eindtoetsen op de markt. Natuurlijk is er nog altijd de bekende Cito-toets. Deze toets is de oudste Eindtoets en al decennia lang wordt de Cito-toets gebruikt om de vaardigheden, kennis en strategieën van leerlingen in het basisonderwijs in kaart te brengen. De Cito-toets sluit als beste aan bij het schooladvies, omdat tot aan groep 8 meerdere Cito-toetsen (in de midden- en eindperiode van het schooljaar) worden afgenomen. Het advies van de basisschool wordt dan ook grotendeels op andere Cito-toetsen gebaseerd.

Maar scholen zijn vrij om te kiezen voor andere toetsen. Soortgelijke Eindtoetsen die ook in de handel zijn, zijn de toets IEP van Bureau Ice en de Route 8-toets. Deze toetsen zijn vergelijkbaar aan de Cito-toets, al wordt wel opgemerkt dat het interpreteren van scores lastiger is.

Cito oefenboeken

Inhoud van de Eindtoets

Wat leerlingen moeten kunnen aan het einde van de basisschool, is allemaal vastgesteld. De kerndoelen primair onderwijs geven basisscholen en lesmethodes richtlijnen in wat er van leerlingen verwacht mag worden en hoe daar het beste in voorzien kan worden. De inhoud van de Eindtoets (of we het dan hebben over de Cito-toets, de IEP-toets of de Route 8-toets) is dus gelijk. Het gaat om vaardigheden op het gebied van rekenen en taal, welke weer worden onderverdeeld in verschillende strategieën en vaardigheden. Zoals:

Taal:

 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Grammatica
 • Studieteksten
 • Schrijven/ stellen

Rekenen:

 • Rekenen met grote getallen
 • Rekenen met procenten, kommagetallen en breuken
 • Rekenen met tijd en geld
 • (Inhouds)maten en gewichten
 • Studievaardigheden (lezen van grafieken en tabellen)
 • Verhoudingen

Het zijn nogal wat vaardigheden die de revue passeren tijdens de afname van de Eindtoets. Grote kans dat delen van de lesstof zijn weggezakt en dus een goede score in de weg staan. Nu is de toets er weliswaar op gericht dat alles geprikkeld wordt en kinderen vanzelf strategieën weer op zouden moeten halen, wil dat niet zeggen dat de toets ook goed gemaakt wordt.

 

Belemmerende factoren

Zowel ouders, leerkrachten als leerlingen geven doorgaans aan dat er veel belemmerende factoren zijn op het gebied van de Cito-toets en de Eindtoets. Zo wordt aangegeven dat veel kinderen stress ervaren, omdat ze weten dat de toets belangrijk is voor hun verdere loopbaan en ontwikkeling. Ook kan het zijn dat kinderen dichtklappen omdat de vraagstelling op de Eindtoets heel anders is dan ze gewend zijn. Normaal gesproken krijgen ze nauwelijks meerkeuzevragen, die op de Eindtoetsen vaak wel aan de orde van de dag zijn.

Het kan dus zijn dat al deze belemmerende factoren ertoe leiden dat een toets minder goed wordt gemaakt. Daarin kan oefenen voor de Eindtoets het nodige verschil maken.

 

Eindtoets oefenen

Het goed oefenen van de Eindtoets kan er dus voor zorgen dat de belemmerende factoren minder worden ervaren. Kinderen kunnen dan nog meer uit de toets halen, beter scoren en meer laten zien wat ze in zich hebben. Dat kan dan weer leidend zijn bij het afgeven van een definitief schooladvies of het heroverwegen van het bestaande advies. Dat is precies wat oefenen kan betekenen. Maar ook hebben kinderen nog even de tijd en mogelijkheid om de vaardigheden die vereist zijn voor het goed maken van de Cito-toets of de Eindtoets te trainen en nog even terug te laten komen. Wanneer opvalt dat bepaalde onderdelen niet goed zijn beheerst, kan hier extra op worden ingezet door middel van nog meer RT en in samenwerking met de school, meer instructie.

 

Tegenstanders

Er zijn ook felle tegenstanders van het oefenen voor de Cito-toets en het doen van een Eindtoets in het algemeen. Zij vinden de toetsterreur onterecht. Maar dan moet je je wel afvragen waarvoor al die jaren onderwijs hebben gediend. Ze zijn uiteindelijk bedoeld om kinderen verder te helpen en op het juiste niveau in te laten stromen. Een toets kan vervelend zijn, maar is wel een goede graadmeter voor wat er van kinderen verwacht kan worden. Deze tegenstanders verzetten zich echter tegen de toets, maar wettelijk is bepaald dat de toets gewoon moet worden afgenomen.

 

Goed oefenmateriaal

Het is belangrijk dat je als ouder goed oefenmateriaal aanschaft. Het beste is materiaal waarin alle vaardigheden uitgebreid aan bod komen. Je kan het beste samen met je kind oefenen, om zo op te vangen wat nog niet beheerst wordt. Heb je de kennis en kunde zelf niet in huis? Dan kun je altijd overwegen om een bijlesdocent in de arm te sluiten en deze met het oefenboek aan de slag te laten gaan. Doorgaans zijn enkele sessies al voldoende om kinderen het inzicht te geven om de toetsstof beter eigen te maken. En niet geschoten is altijd mis.

 

Tot slot

Oefenen kan helpen om een Eindtoets voor het primair onderwijs (welke sinds 2015 zijn verplicht door de overheid) beter te maken. Deze score kan dan weer leiden tot een heroverweging van het eerder afgegeven schooladvies. Met andere woorden: een kind kan alsnog op een hoger niveau komen als de Eindtoets beter wordt gemaakt. Met oefenen ondervang je problemen als belemmerende factoren en het ontbreken van inzichten en kennis. Je kan met een goede oefening ook zorgen voor meer ondersteuning in strategieën en vaardigheden die tot op dat moment nog niet voldoende worden beheerst. Ook al zijn er tegenstanders van de Eindtoets in het algemeen, deze is door de regering verplicht gesteld. Je ontkomt er dus niet aan. En daarom kun je er maar beter het beste van maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *