Cito-toets studievaardigheden

Studievaardigheden komen op verschillende manieren terug in de Cito-toets, ofwel de Cito Eindtoets. Bij studievaardigheden worden er meerdere vaardigheden aangeleerd die kunnen worden toegepast bij het leren en studeren. Zo wordt er bij studievaardigheden aandacht besteed aan verschillende manieren van informatie verzamelen, aan onderstrepen en samenvatten, aan het scheiden van hoofd- en bijzaken, aan kaart- en tabellen lezen, aan grafieken en schema’s en natuurlijk ook aan het opzoeken en verzamelen van informatie.

 

Studievaardigheden in LVS toetsen

In LVS toetsen komen de studievaardigheden ruim aan bod. Het is dan ook zo dat studievaardigheden kunnen worden gebruikt binnen alle specifieke vakken. Juist daarom wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden, zeker ook binnen de LVS toetsen. LVS staat voor LeerlingVolgSysteem. Het Cito volgsysteem betrekt studievaardigheden bij de toetsen die jaarlijks worden afgenomen bij leerlingen. Dit zijn de zogenaamde Entreetoetsen, welke kunnen worden gegeven aan leerlingen in de groepen vijf, zes en zeven. In groep acht doen leerlingen de welbekende Cito Eindtoets. De LVS toetsen worden geboden aan zowel het reguliere primair onderwijs als het speciaal onderwijs. Binnen alle toetsen wordt er aandacht besteed aan studievaardigheden.

 

Gericht op het zogenaamde leren leren

Studievaardigheden is een vak apart, zoals dat mooi gezegd kan worden. Het heeft betrekking op alle andere vakken en kan toch ook als specifiek vak worden gezien. Bij studievaardigheden draait het om het zogenaamde leren leren. Om dit te vergemakkelijken; het leren hoe je moet leren. Dit leren leren komt in de toetsen voor bij alle vakken, vooral omdat het heel belangrijk is om te weten hoe je bepaalde dingen het makkelijkst, het best en het meest effectief leert. Bij rekenen werkt dit immers anders dan bijvoorbeeld bij taal.

 

Studievaardigheden maken leren efficiënter

Studievaardigheden zijn er natuurlijk om het leren gemakkelijker te maken, zodat iedere leerling op een goede en passende wijze kan leren. Jaarlijks worden de vorderingen gemeten als het gaat om studievaardigheden. Zo kan er worden bekeken hoe een leerling zich heeft ontwikkeld. De Entreetoetsen kunnen worden gemaakt door leerlingen in de groepen vijf, zes en zeven. Aan de hand van de Entreetoetsen kan worden gezien hoeveel een leerling heeft bijgeleerd in een enkel schooljaar. Onderstrepen is een mooi voorbeeld. Bij taal kunnen zaken worden onderstreept die belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor het verzamelen van informatie. In een eerste jaar, groep vijf, kan een leerling bijna de hele tekst onderstrepen, omdat alles in zijn of haar ogen belangrijk is. Slechts kleine delen tekst worden niet onderstreept. Studievaardigheden leert meer over het onderstrepen en leert de leerlingen om de hoofdzaken te onderscheiden van de bijzaken. In het opvolgende jaar zal er dan ook al zichtbaar minder onderstreept worden. In het laatste jaar zullen echt alleen de belangrijke zaken worden onderstreept. Zo zie je dat studievaardigheden het leren efficiënter maakt.

 

Zelfstandig leren

Voor de groepen zeven en acht in het basisonderwijs is er een uitgave over zelfstandig leren en het maken van werkstukken. Ook hierbij kunnen toetsen worden ingezet om de vooruitgang vast te stellen. Binnen het lesmateriaal wordt er ruim aandacht besteed aan het monitoren en stimuleren van studievaardigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *