Cito begrijpend lezen

In de welbekende Cito-toets is begrijpend lezen een belangrijk onderdeel. Begrijpend lezen is dan ook een onderdeel van taal dat eigenlijk invloed heeft op alle vakken. Wanneer een kind niet begrijpend kan lezen, dan zal deze hierdoor ook problemen krijgen binnen andere vakken. Het is namelijk zo dat binnen de meeste vakken gebruik wordt gemaakt van geschreven opdrachten, en wanneer deze opdrachten niet worden begrepen tijdens het lezen ervan, dan zal de opdracht verkeerd worden uitgevoerd. Juist daarom wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend lezen in de Cito-toets.

 

Het jaarlijks peilingsonderzoek

Ieder jaar wordt er een zogenaamd peilingsonderzoek gehouden. Het Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau toetst hierbij kinderen uit twee verschillende groepen, namelijk groep vier en groep acht, op hun vaardigheden. Hierdoor kan er steeds worden vastgesteld hoe het gaat met de leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Ook hierbij staat begrijpend lezen uiteraard centraal.

 

De Cito Eindtoets en de Entreetoets

Cito begrijpend lezenDe Cito Eindtoets is er voor leerlingen in groep acht. Deze toets is dan ook bekend, omdat het in de meeste gevallen ook deze toets is die bepaalt naar welk niveau voortgezet onderwijs een kind zou kunnen. De Entreetoets maakt deel uit van het zogenaamde Cito Volgsysteem en is aanzienlijk minder bekend. Echter, deze toets wordt door steeds meer scholen in gebruik genomen, waardoor ook steeds meer kinderen ermee in aanraking komen. Dat is goed, want de Entreetoets kan veel betekenen in het basisonderwijs. De Entreetoets wordt aangeboden aan kinderen in de groepen vijf, zes en zeven. Er zijn basisscholen die de toets daadwerkelijk in al deze groepen laten plaatsvinden, maar er zijn ook scholen die ervoor kiezen om de Entreetoets alleen aan te bieden aan leerlingen in groep zeven.

 

Waarom is de Entreetoets belangrijk?

Scholen die werken met het zogenaamde volgsysteem maken gebruik van de Cito Eindtoets en van de Entreetoets. Deze toetsen zijn aan inhoud vrij gelijk als het om de onderdelen gaat. Taal en rekenen worden in beide toetsen getest. De Cito Eindtoets is vooral om vast te stellen welk voortgezet onderwijs geschikt is voor iedere specifieke leerling. De Entreetoets is er meer op gericht om objectief te kunnen meten wat kinderen bij hebben geleerd in de verschillende schooljaren, zodat zij ook in de ontwikkeling nauwkeurig in de gaten kunnen worden gehouden. Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel in de Entreetoets. Doordat de ontwikkelingen en vaardigheden in het begrijpend lezen goed bijgehouden kunnen worden is het ook mogelijk om meer sturing te geven aan leerlingen die dit nodig hebben.

 

Aangepaste versies

Voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie is begrijpend lezen extra moeilijk. Hier kan een school goed rekening mee houden door te kiezen voor de speciale versies voor kinderen met bepaalde aandoeningen. Zo zijn er versies van de Entreetoets speciaal voor kinderen met dyslexie, maar er zijn bijvoorbeeld ook aangepaste versies voor kinderen die visueel gehandicapt zijn. Er zijn bijvoorbeeld versies met extra grote letters en versies in uitsluitend zwart-wit voor kinderen die kleurenblind zijn. Voor dyslectische kinderen zijn er gesproken versies en de zogenaamde Kurzweilversies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *