Informatieverwerking

Informatieverwerking is er in verschillende vormen. Echter, we hoeven niet alle vormen aan te leren. Sommige vormen van informatieverwerking gaan namelijk geheel vanzelf. Stel dat je op de kermis loopt en er komt ineens een lekkere geur voorbij, dan wordt dit omgezet in informatie. Je bedenkt je dat je vlakbij de oliebollenkraam loopt. Je weet