De invloed van een Eindtoets oefenboek

In april wordt elk jaar de Eindtoets afgenomen. De score van de Eindtoets volgt doorgaans in de maanden daarop, meestal in mei of juni. Op zich heeft de Eindtoets geen negatieve invloed meer op de prestaties van leerlingen. Dat betekent dat een score niet leidend meer is voor het type vervolgonderwijs. Maar een hogere score