Begrijpend lezen verbeteren

Begrijpend lezen verbeteren is zeer belangrijk wanneer het vermogen tot begrijpend lezen niet voldoende ontwikkeld is. Begrijpend lezen betekent dat hetgeen dat gelezen wordt ook daadwerkelijk begrepen wordt. Dit is natuurlijk niet alleen op school nodig, maar ook in de rest van het lezen. Denk aan documenten die gelezen moeten worden op het werk, aan

Cito begrijpend lezen

In de welbekende Cito-toets is begrijpend lezen een belangrijk onderdeel. Begrijpend lezen is dan ook een onderdeel van taal dat eigenlijk invloed heeft op alle vakken. Wanneer een kind niet begrijpend kan lezen, dan zal deze hierdoor ook problemen krijgen binnen andere vakken. Het is namelijk zo dat binnen de meeste vakken gebruik wordt gemaakt

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen maakt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs uit. Op de eerste plaats wordt er aandacht besteed aan het leren lezen van afzonderlijke letters en hele woorden. Vervolgens begint het technisch lezen en pas hierna volgt het begrijpend lezen. Dit onderdeel is erop gericht om kinderen daadwerkelijk te laten begrijpen wat zij lezen. Lezen