Begrijpend lezen

Begrijpend lezen maakt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs uit. Op de eerste plaats wordt er aandacht besteed aan het leren lezen van afzonderlijke letters en hele woorden. Vervolgens begint het technisch lezen en pas hierna volgt het begrijpend lezen. Dit onderdeel is erop gericht om kinderen daadwerkelijk te laten begrijpen wat zij lezen. Lezen is één ding, maar een tekst begrijpen is nog iets anders. Daar richt begrijpend lezen zich op.

Begrijpend lezen binnen meerdere vakken

Begrijpend lezen is uiteraard vooral gericht op taal. Hieronder wordt het vak dan ook geplaatst, echter, bij heel veel andere vakken wordt ook gebruik gemaakt van begrijpend lezen. Dit blijft terugkomen, in vrijwel ieder vak. Het is namelijk zo dat bij ieder vak gelezen moet worden wat de opdracht is, en wanneer de vaardigheid van het begrijpend lezen er nog niet is dan zal er ook niet worden begrepen wat de opdracht precies is. Om een opdracht te kunnen maken moeten de kinderen dus begrijpend kunnen lezen om te weten wat de bedoeling is. Zo komt dit vak voor binnen de meest uiteenlopende andere vakken, waaronder ook rekenen.

Het gebruik van de juiste strategie

Basisscholen besteden veel aandacht aan begrijpend lezen, vooral omdat het in de toekomst altijd nodig blijft om dat te kunnen. Hierbij kunnen meerdere strategieën worden gebruikt. Een strategie wordt niet aangeleerd om te kunnen lezen en een tekst ook daadwerkelijk te gebruiken, maar wordt aangeleerd bij de ondersteuning van het begrijpend lezen. Hier kunnen kinderen altijd op terugvallen, bijvoorbeeld bij moeilijkere teksten. Een goede strategie is om de tekst eerst eenmaal snel door te lezen, waardoor er al een idee van de inhoud ontstaat, en vervolgens de tekst nogmaals te lezen, maar dan nauwkeuriger. Zo worden eerst de hoofdlijnen opgepakt en bij de tweede maal lezen worden de details gelezen en onthouden. Hierdoor ontstaat er een goed beeld van wat er nu precies in de tekst staat. Een andere veel gebruikte strategie is visualisatie. Hierbij wordt de kinderen gevraagd om in hun hoofd beelden te maken bij de tekst. Als zij lezen dat Jan aan het voetballen is, dan zien zij in hun hoofd ook dat Jan aan het voetballen is. Dit zorgt ervoor dat het beter begrepen en onthouden wordt.

Lees meer over het verbeteren van begrijpend lezen.

De eerste stap is luisteren

De weg naar begrijpend lezen is lang. Kinderen gaan van woorden naar zinnen en dan vervolgens van technisch lezen naar begrijpend lezen. Echter, de weg naar begrijpend lezen begint niet bij woordjes lezen, maar bij luisteren. Juist daarom is het altijd belangrijk om voor te lezen, als ouder of als leerkracht van de peuter- en kleuterklas. Door goed te luisteren naar een verhaal onthouden kinderen de woorden. Dit zorgt voor een bredere woordenschat, al weten zij nog niet hoe zij deze woorden moeten lezen of schrijven. Een goede woordenschat draagt bij aan het leerproces en helpt om later goed te kunnen lezen. Kinderen die goed luisteren kunnen vaak sneller lezen en leren ook gemakkelijker begrijpend lezen, vooral omdat zij alle woorden die zij lezen al eens eerder hebben gehoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *